ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

1.วัตถุหนัก1,000นิวตัน วางอยู่บนพื้นและผูกด้วยเชือกเบายาว2.5เมตร ออกแรงFในแนวระดับดึงวัตถุให้สูงจากพื้น1.0เมตรดังรูปจงหาขนาดของแรงFมีค่ากี่นิวตัน

10:56 น. ↓ 12.12 8. จากรูป จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง เอกสารประกอบ เรื่อง สภาพสมดุ... slideshare.net M 9. จากรูป จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง M Science M # 10. จากรูป วัตถุมวล M ตกอย่างอิสระ จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง (M) 10.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M แรง 10.2 มีแรงอะไรบ้าง....... รายวิชาฟิสิกส์ ฉบับพื้นๆ Ⓒ³ 4.82 11. จากรูป วัตถุมว M วางอยู่บนพื้นเอียง จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง 8.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M กีแรง 8.2 มีแรงอะไรบ้าง........... 8.3 ถ้ามวล M อยู่นิ่ง แสดงว่า 8.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร ■LERGI BAHER GA 9.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M แรง 9.2 มีแรงอะไรบ้าง 9.3 ถ้ามวล M อยู่นิ่ง แสดงว่า 9.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร < The Daily 10.3 มวล M ตกลงอย่างอิสระ แสดงว่า 10.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร ตอนที่ 3 จงหาคําตอบ 1. วัตถุหนัก 1,000 นิวตัน วางอยู่บนพื้นและผูกด้วยเชือกเขายาว 2.5 เมตร ออกแรง F ในแนวระดับดึงวัตถุให้สูงจากพื้น 1.0 เมตรดังรูป จงหาขนาดของแรง F มีค่านิวตัน 11.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M แรง 11.2 มีแรงอะไรบ้าง 11.3 ถ้ามวล M อยู่นิ่ง แสดงว่า 11.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร KB/S LIEB L 18 of 40 > เอกสารประกอบเรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น Main N 2.5 เมตร 1.0 เมตร 18 G SCRIBD + slideshare Tap into millions of books, r LJ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉