ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ผมตอบถูกไหมครับ หรือ ผิดตรงไหน รบกวนบอกผมหน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ

Activity 2 Practice A 3 Parinya: Do you have a reservation, Sirf A couple arrives at the hotel, looking for a vacant room to stay. Listen to the conversation between the front office manager and the couple. Then answer the questions, 1 2 Parinya: dood afternoon! How can I help you? Let's communicate Parinya is a front office manager of a hotel in Chiang Mai. The following situation shows how Parinya deals withhis customers on a day-to-day basis. 5 Parinya: How many nights would you like to stay? 7 Pannya Well, please allon me to check our availability. uestions about the conversation : Yes or No is the couple looking for a restaurant? No Does the couple have a reservation? No 2 3 Brad Do you have a room available tonight? Does the couple have luggage with them from the picture)? Yes 4 Does the couple want 2 rooms to stay? No Will the couple stay for 3 nights at the hotel? No ออกสอบ. 6 Natalie : We're going to stay for 2 nights: tonight and tomorrow night. Brad: No, ne don't have any advance booking. 8 Natalie : Okay, thanks. Tumendonge vonumunuch nepoptos Bandonsopoliowa ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดสอง คือคำว่า "Reservation" na: "Booking" UNI 1 Video

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉