วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

คือมันทำไงคะเราทำไม่ได้

7. 9. m 16. Q R R₂ 76 Q R3 1.Q R₂ R₁ www /20 Vº UF2 20
3. 120 a-W R₁₂ R₂. 160 Q W R₂ 240 Q (2 2. 4. a.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉