วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยยกตัวอย่างอุปสงค์ อุปทาน ทีค่ะอย่างล่ะ5ข้อ😭

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉