ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ข้อนี้ทำยังไงเหรอคะ ขอวิธีทำด้วยนะคะ

**** งวธทาอย่างละเอียด 2 sec ******* ** 375 m. Vสั่ง > Vu30 1. รถไฟขบวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่บนรางตรงเข้าสู่ชานชาลา พร้อมกับเปิดหวูดรถไฟ ขณะเดียวกันเสียงเสียดสี ระหว่างล้อเหล็กกับรางเหล็กก็ถูกส่งผ่านรางเหล็กด้วยอัตราเร็วที่สูงกว่าเสียงหวูดรถไฟที่อุณหภูมิปกติ อัตราเร็วเสียงในเหล็กมีค่าประมาณ 5000 เมตร/วินาที และอัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่าประมาณ 350 เมตร/ วินาที ถ้าเรายืนอยู่ที่ชานชาลาและได้ยินเสียงหวูดรถไฟ หลังจากที่ได้ยินเสียงจากรางเหล็กแล้ว 2 วินาที ขณะ เปิดหวูด รถไฟขบวนดังกล่าวอยู่ห่างจากชานชาลาเป็นระยะทางเมตร สา
ฟิสิกส์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉