ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยบอกวิธีทำหน่อยค่ะ

SON แมก ample fees and we V 55 N 20 N 110 N M não 1500 (19926 (work) S = 12 m W 8 = 25m M = 0.1 Cl f=1₂N 36) 60 120 N 250 N S = 10 m 8=60m TON S = 100m 65 N 50N 20N
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉