นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

นายม้ง ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัท
แห่งหนึ่ง  แต่เนื่องจากนายม้งได้อพยพมาจากประเทศจีนจึงไม่รู้ภาษาไทย  ไม่อาจเขียนหนังสือได้  อีกทั้งนายม้งยังพิการแขนขาดทั้งสองข้าง  นายม้งจึงได้ลงลายพิมพ์นิ้วเท้าแทนการลงลายมือชื่อ
และนายม้งก็ได้ให้นายลูกับนายหลิวเพื่อนของนายม้งเองเป็นพยานในการรับรองดังกล่าว
            โดยนายลูได้รับรองโดยการลงลายมือชื่อของตน ส่วนนายหลิวซึ่งไม่รู้หนังสือเช่นเดียวกับนายม้งได้รับรองโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือ
 โดยนายหลิวได้ให้นายฉงและ ด.ช. ฉิน
ลงลายมือชื่อรับรองการเป็นพยานของตน

            จากข้อเท็จจริง จงพิจารณาว่าการลงลายมือชื่อของนายม้งในการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
จงอธิบายพร้อมยกข้อกฎหมายประกอบ

PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉