ชีววิทยา
มัธยมปลาย

สารตัวใดไม่ได้ทำหน้าที่ จับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในปฏิกิริยาไม่ใช้แสง ของพืช

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉