ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ต้องทำไงหรอคะ

2. 1. จรวดพุ่งออกจากฐานปล่อยบนพื้นโลกตามแนวดิ่งด้วยความเร่งดงตัว เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที จรวดมี ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2 กิโลเมตรต่อวินาที จรวดนั้นมีความเร่งเท่าใด และขณะนั้นจรวดอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใด เด็กคนหนึ่งยืนอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนักที่วางบนพื้นลิฟต์ ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2.0 เมตรต่อวินาที กำลังสอง เข็มของเครื่องชั่งชี้ตัวเลข 472 นิวตัน ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงตัว 2.0 เมตรต่อวินาที เข็มของเครื่องชั่งจะชี้ตัวเลขเท่าใด 3. วัตถุหนึ่งมีมวล 10 กิโลกรัมกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5.0 เมตรต่อวินาที บนพื้นระดับที่มีสัมประสิทธิ์ของ ความเสียดทานจลน์ 0.25 ถ้ามีแรงขนาด 50 นิวตัน กระทำต่อวัตถุในทิศทำมุม 37 องศากับแนวระดับ วัตถุจะมี ความเร่งเท่าใด 4. กล่อง P หนัก 22 นิวตัน วางบนแผ่นไม้ที่เอียงทำมุม 45 องศากับแนวระดับ ต้องใช้แรงขนาด 24 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้นเอียง เพื่อดึงกล่องให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงด้วยความเร็วคงตัว สัมประสิทธิ์ความ เสียดทานมีค่าเท่าใด 5. กล่องสามใบมีมวล 12 24 และ 31 กิโลกรัม ตามลำดับ ถูกเชื่อมต่อกันด้วยเชือกเบา ถ้ากล่องใบที่สามถูกดึงไป ด้านขวาด้วยแรงขนาด 65 นิวตัน บนโต๊ะ ไร้แรงเสียดทาน ดังภาพ ก) จงหาขนาดของความเร่งทั้งระบบ ข) จงหาแรงดึงในเส้นเชือก T ค) จงหาแรงดึงในเส้นเชือก T 1 T₁ m₂ T, m₂ T, 65 N

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?