ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

แสงสีคู่ใดเมื่อนำมาฉายผสมกันบนฉากขาวแล้วจะได้แสงขาว

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?