คำตอบ

จดหมาย หมายถึงตัวหนังสือหรือข้อความที่ใช้สื่อสารแทนการพูดจาเนื่องจากผู้สื่อสารอยู่ห่างไกลกันไม่สามารถไปพบกันได้ด้วยตนเอง ค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉