คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ทำยังไงหรอคะ

1. จงหาค่าของ f(2) เมื่อ / กำหนดโดย e² - e-* (a) f(x) = e² +e-² (b) f(x) = In[in(4x²+1)] (c) f(x)=√xsinh (3*) d'y 2. กำหนดให้ y = toy (3.1 + 2) จงหาค่าของ dx²
ช่วยเเสดงวิธีทำหน่อยได้ไหมคะ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?