สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ

แบบฝึกหัดเก็บคะแนนที่ 5 การปฏิรูปบ้านเมืองสมัย ร.5 ..โดยครูสถาพร เข็มพันธ์ ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัย ร.5 มีสาเหตุมาจากการบริหารราชการแผ่นดินแบบ และที่สำคัญอีกประการ คือ เพื่อป้องกันการรุกรานประเทศของลัทธิ จากประเทศตะวันตก ในช่วงนั้นคือ ประเทศอังกฤษ และประเทศ ทันสมัยได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ระบบการบริหารราชการ การเลิกไพร่ ในการปกครองส่วนกลาง = ตั้ง การปกครองส่วนภูมิภาค = ตง การปกครองส่วนท้องถิ่น = ตั้ง ตอนที่ 2 การเลิกไพร่และการเลิกทาส 1.ขั้นแรกของการเลิกไพร่คือ การประการรับสมัคร เกณฑ์ทหาร ส่งผลใหเกิดระบบการ ทหาร 2.ไพรหลวง ไพร่สม เสียค่าราชการปีละ 6 บาท และปลด อายุเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี ลักษณะเกณฑ์ทหาร 3.ออกพระราชบัญญัติ ร.ศ.124 2 โดยชายไทยอายุ 18 ปีเข้ารับเป็นราชการทหาร ปี เมื่อปลดแล้วไม่ต้องเสียค่าราชการตลอดชีพ ตอนที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง จักรวรรดินิยม ฝรั่งเศส กระทรวง มณฑลเทศาภิบาล สุขาภิบาล การเลิกทาส มีอำนาจมากขึ้นและการค้า จตุสดมภ์ 1.ออกพระราชบัญญัติ โดยทาสที่เกิดในปี ร.5 ขึ้นครองราชย์ (พ.ศ. 2411 จะพ้นจากการเป็นทาสเมื่ออายุย่างเข้า 21 ปี 2. 2.ออกพระราชบัญญัติ ทาส ผลลูกทาสเป็นอิสระ ห้ามซื้อขายทาส และห้ามขายตัวเอง กลับมาเป็นทาสอีกส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ 3. หรือการ 4. ที่มีความล้าหลัง ล่าอาณานิคม 5 เพื่อการทำให้บ้านเมืองมีความ พิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย ตอนที่ 4 จับคู่ตัวอักษรให้สัมพันธ์กับข้อความ ก. ประพาสเอเชีย ประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ต.ประพาสยุโปครั้งที่ 2 1. รักษาพระอาการประชวร ค ข ร.ศ.124 ขยายตัว ก ไปชวา สิงคโปร์ ข .หาพันธมิตร .เจรจาวิกฤต ร.ศ. 112 ทำสนธิสัญญาแลกมณฑลบูรพา
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉