ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหาข้อที่ถูกต้องพร้อมแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะทั้งหมดเลยนะคะ พอดีว่าหนูยังทำไม่ค่อยเป็น และไม่ค่อยเข้าใจด้วย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏🏻

1. แขวนมวล 4.9 กิโลกรัมกับสปริง แล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลง วัดคาบของการสั่นได้ 0.5 วินาที ถ้าเอามวล 4.9 กิโลกรัมออก สปริงจะสั้นกว่าตอนที่แขวนมวลอยู่เท่าใด A. 0.06 m B. 0.78 m C. 1.25 m D. 2.50 m 2. เมื่อนำมวล 0.5 กิโลกรัม แขวนกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ทำให้สปริงมีความยาวเพิ่มขึ้น 4.9 เซนติเมตร ถ้าทำให้มวลติดสปริง สั่นในแนวดิ่งจะสั่นได้กรอบในเวลา 1 วินาที (ให้คำตอบติดค่า TT) 5√2 A 5√2 Hz D. 27T Hz T T 3. แขวนมวล 4.0 กิโลกรัมกับสปริงแล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงในแนวดิ่ง ปรากฏว่าวัดคาบการสั่นได้ 2.0 วินาที ถ้านำมวล 8.0 กิโลกรัม มาแขวนแทนมวล 4.0 กิโลกรัม แล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงจะสั่นด้วยความถี่เท่าใด A. 0.2 Hz B. 0.36 Hz 4. ค่าคงตัวสปริง A. 2 5. คาบของการสั่นของมวล A. 0.12TT 6. ขนาดความเร่งสูงสุดของมวล A. -10 m/s² B. จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4 - 6 เมื่อออกแรง 2.0 นิวตัน ดึงปลายแผ่นสปริงของเครื่องชั่งมวล ปลายแผ่นสปริงเบนไปจากตำแหน่งสมดุล 10 เซนติเมตร ดังรูป ที่ปลายแผ่นสปริงติดมวล 0.3 กิโลกรัม ถ้าดึงให้ปลายแผ่นสปริงเบนไปจากตำแหน่งสมดุล 15 เซนติเมตร แล้วปล่อยมือ A. 1.00 kg Hz B. 10 B. 0.247 www H0 cm4 Imm T₂5 Sec. B. 1.78 kg m₁7m C. C. 1.0 Hz m 2.0 N B. -15 m/s² C. 10 m/s2 D. 20 m/s² 7. กล่องมวล m ติดอยู่กับปลายข้างหนึ่งของสปริงและอยู่บนพื้นลื่นระดับ มีคาบของการสั่น 4.0 วินาที ถ้านำวัตถุมวล 1.0 กิโลกรัม ไปวางบนกล่อง คาบการสั่นเป็น 5.0 วินาที จงหามวลของกล่อง T₁ = 4 See. C. 20 C. 0.307T Hz ·m₂ cm + 1 D. 4.0 Hz C. 4.50 kg D. 30 D. 2TT D. 5.00 kg
8. ลูกเหล็กทรงกลมมวล 1 กรัม แกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมีแอมพลิจูด 2 มิลลิเมตร ความเร่งที่จุดปลายของการแกว่งมีค่า 8x10 เมตรต่อวินาที A. 1,000 Hz ก. C. 3.14 Hz 9. ลูกเหล็กทรงกลมมวล 1 กรัม แกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมีแอมพลิจูด 2 มิลลิเมตร ความเร่งที่จุดปลายของการแกว่งมีค่า 8x10 เมตรต่อวินาที จงหาความเร็วที่จุดสมดุล A. 1 m/s B. 2 m/s C. 3 m/s 10. มวล 2 กิโลกรัม ติดกับปลายลวดสปริง ดังรูป ก. ดึงสปริงให้ยืดออกแล้วปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย บนพื้นราบเกลี้ยง วัตถุเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ ใช้เวลา 1 วินาที ถ้ามีมวลวางทับมวล 2 กิโลกรัมเติมดังรูป ข ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและครบ 1 รอบใช้เวลา 1.5 วินาที จงหามวล m จงหาความถี่ของการแกว่ง 100 B. 60000000000000000000002 T รูป ก .60000000000000000000002 w A. เพิ่มมวลของวัตถุ C. ลดมวลของวัตถุ Hz B. 0.24 Hz คาบของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่ายของวัตถุในรูปใดไม่ขึ้นกับมวลของวัตถุ A. 2.5 kg B. 3.0 kg C. 4.5 kg D. 5.0 kg 11. ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายผ่านจุดต่ำสุดทุก 2.1 วินาที ความถี่ของการแกว่งของลูกตุ้มนี้มีค่าเฮิร์ตซ์ A. 0.10 Hz C. 0.48 Hz 12. รูป ข 15. ถ้าต้องการเพิ่มความถี่เชิงมุมของลูกตุ้มอย่างง่าย A. เพิ่มความยาวเชือก C. เพิ่มมวลของวัตถุ A. รูป ก B. รูป ข 13. ลูกตุ้มนาฬิกาแขวนด้วยเชือกยาว 2 เมตร จงหาความถี่ของลูกตุ้ม A. 0.10 Hz B. 0.36 Hz 14. ถ้าต้องการเพิ่มคาบการสั่นของวัตถุติดปลายสปริงสามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง 17 รูป ค C. รูป ค C. 0.58 Hz 1000 T D. B. เพิ่มค่าคงตัวของสปริง D. เพิ่มมวลและเพิ่มค่าคงตัวของสปริง ทำได้ด้วยวิธีใด B. ลดความยาวเชือก C. ลดมวลของวัตถุ D. 4 m/s D. 4.2 Hz Hz D. รูป ข และ ค D. 1.2 Hz

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?