ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

1 a/a/65 Suggest INO of uses of heat. ways that heat can be produced and two examples 2 Explain the difference between heat and temperature in one sentence

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉