ภาษาไทย
มัธยมปลาย

นิทานเวตาล ข้อที่18ต้องตอบอะไรหรอคะ

Playl ใบงานรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๓๑๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง นิทานเวตาล เรื่องที่๑๐ คำสั่ง ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนตอบคำถามลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ๑. นิทานเวตาล มีเค้าเรื่องมาจากวรรณกรรมของชาติ ๒. ผู้นำนิทานเวตาล มาแปลเป็นฉบับภาษาไทยคือ ๓. ผู้แปลนิทานเวตาล ทรงใช้พระนามแฝงว่า ย่อมาจาก.. ๔. โครงเรื่องหลักของนิทานเวตาล กล่าวถึงตัวละครเอก ๒ ตัวคือ ๑๐ ๕. นิทานเวตาล แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภท 5. โยคีศานติศีล มีความประสงค์ต่อพระวิกรมาทิตย์อย่างไร ๗. เพราะเหตุใด พระวิกรมาทิตย์จึงยอมไปจับตัวเวตาลในป่าช้า ตามความต้องการของโยคี 4. ในขณะที่เดินทางไปกับพระวิกรมาทิตย์ เวตาลทำสิ่งใด ๔. การเล่านิทานของเวตาล มีวัตถุประสงค์ใด ๑๐. เมื่อพระวิกรมาทิตย์ทรงตอบปัญหา เวตาลจะกระทำสิ่งใด ๑๑. นิทานเวตาล เรื่องที่ เนื้อเรื่องของนิทานเกิดขึ้นที่เมืองใด มีพระราชาทรงพระนามว่า มีชื่อเดิมว่า ๒๐. พระวิกรมาทิตย์ทรงเอาชนะเวตาลได้ด้วยวิธีการใด พระองค์มีลักษณะเด่นอย่างไร... ๑๒. เพราะเหตุใด ท้าวมหาพลจึงต้องพามเหสีและพระราชธิดาหนีออกจากเมือง om. ในระหว่างหลบหนีอยู่ในป่า ได้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับท้าวมหาพล ๑๔. ในขณะที่ท้าวจันทรเสน กับราชบุตรเสด็จมาล่าสัตว์ในป่า ทั้งสองพระองค์ทรงเจอสิ่งใด ๑๕. จากรอยเท้าสตรีที่ทรงพบในป่า ทำให้กษัตริย์สองพระองค์ให้สัญญากันไว้อย่างไร... ๑๖. พระราชบุตร ยอมให้ท้าวจันทรเสนพระบิดามีภรรยาใหม่เพราะเหตุใด....... ๑๗. เหตุใด ท้าวจันทรเสนจึงทรงวิวาหะกับพระราชบุตรี และพระราชบุตรจึงทรงวิวาหะกับพระมเหสี ๑๘. พระราชบุตร ยอมปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ตามประสาพ่อลูกหรือไม่ เพราะเหตุใด ๑๙. เหตุใด ในนิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐ พระวิกรมาทิตย์จึงไม่ยอมพูดโต้ตอบกับเวตาลเหมือนดั่งเช่นทุกครั้งมา แสดงให้เห็นว่า

คำตอบ

เราคิดว่าโจทย์น่าจะต้องแก้เป็น ท้าวจันทรเสน รึเปล่าคะ 🥹🥹(ดูจากบริบทและเนื้อเรื่อง)

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉