ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยถอดคำประพันธ์นี้ให้หน่อยค่ะ
“กลีบสุบรรณล่วงหล่นบนหัตถ้อย ชะมดชะม้อยคลอยตากลิ่นบุหงา มันจงร้อยระย้อยย้าดวงมาลา”

ภาษาไทย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉