ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

อยากจะถามวิธีการทำค่ะแก้โจทย์ไม่ได้เลย

วิธีการทำ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉