ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยด้วยคะ😂

AIS V0LTE) 9 A N N (54 ]เ11:38 เป็นผู้ทำนายว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปใน ด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็ว 7. แสง 8. การทดลองของ. สนับสนุนทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ และแสดงให้เห็นว่าคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่จริง 9. ใน ของ. เมื่อขดลวดเหนี่ยวนำที่ทำให้สนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้มี จนทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความต่างศักย์สูงที่ตัวนำทรงกลมของ ทั้งสอง 10. การเกิดประกายไพในช่องแคบของตัวรับ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าของ ที่ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกมาจาก.. แผ่ออกมาผ่าน O
ข้อ9และข้อ10ค่ะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?