คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ🙏🏻🤍

(5) ตอบ (5x 3x ©1998 Kumon Institute of Education JP Thailand 2003 TH KUMON H38 a เวลา II : วันที่ จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ / ถึง mn= n = I (1) จงหาค่า 1 เมื่อ m = 3 และ n = 5 (2) จงแก้สมการเพื่อหาค่า ท n [55] 1 = m(n+1) |1=mn + [ -0¹-0 สมการเชิงตัวอักษร บทที่ 2 (3) จงหาค่า 1 เมื่อ 1 = : (2) จงแก้สมการเพื่อหาค่า 4 ชื่อ เละ m = – 5 I จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ S = a + (n-1)d (1) จงหาค่า S เมื่อ a = 3, d = 1=1/1/1/1 และ n = 5 H38 (3) จงหาค่า a เมื่อ S = 5, d = 2 และ n = 8 FAUCONY m (n+1) 2 เส้นสอ- 18. 15. ส CAR as B
16 H38b TENDO จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ III (1) จงหาค่า 1 เมื่อ a = 3 และ b = 7 (2) จงแก้สมการเพื่อหาค่า 4 วิธีทำ นำ ab มาคูณทั้งสองข้าง 1/12 - 11/17) × a a b × ab = p × ab -2 (3) จงหาค่า a เมื่อ b = 6 และ b = 133 688H WOMUN 1_1 = p a ermueblestineyanideldiskiskiuvais =\eux rhring (%) brishedt smidso KUN 1998 Kumon Institute of Educ
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉