ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยเเต่งโคลงสี่สุภาพ เอก7 โท4 หน่อยค่ะ
เกี่ยวกับการประหยัดอดออม🙏🏻

00 O O - แต่งเกี่ยวกับประหยัด a O * แต่งโคลงสีภา S

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉