คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ หามาครึ่งวันแล้วค่ะ ส่งเย็นนี้

ดังนี้ สมมติในเมืองมีรถโดยสารประจำทาง 3 สาย สาย 1 ราคา 9 บาทตลอดสาย วิ่งผ่าน สนามบิน โรงเรียนวารี ไนท์บาร์ซ่า ประตูท่าแพ ประตูช้างเผือก กาดสวนแก้ว กาดหลวง สวนดอก สามกษัตริย์ สาย 2 ราคา 12 บาทตลอดสาย วิ่งผ่าน กาดเมืองใหม่ โรงเรียนโปลิ สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัวลาย มหาลัยเชียงใหม่ อ่างแก้ว น้ำตกห้วยแก้ว สวนสัตว์เชียงใหม่ สาย 3 ราคา 15 บาทตลอดสาย วิ่งผ่าน เซ็นเฟส ต้องเต็มโต๊ะ โรงเรียนวารี นิมมาน วอร์มอัพคาเฟ่ memorize มนต์นมสด MAYA 1: คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดแผนผังการเดินรถ โดยใช้แนวเชิงคำนวณ ช่วยในการแก้ปัญหา พร้อม กับตอบคำถามต่อไปนี้ (สถานที่เป็นแค่ชื่อสมมติ ไม่ใช่อิงพิกัดจริง) 1.การแยกส่วนของปัญหา (Decomposition)
2.การหารูปแบบของปัญหา (Pattern Recognition) 3.การหาส่วนประกอบสำคัญของปัญหา (Abstraction) 4.การออกแบบลำดับ และการแก้ปัญหา (Algorithm)
วิทยาการคำนวณ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?