ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกไหม เรื่อง Preposition ค่ะ เเละต้องบอกประเภทด้วยค่ะว่าเป็น Preposition อะไร
-Preposition of time
-Preposition of place
-Preposition of moment
🙏🙏🙏

1. She learned Russian 2. The book was written 3. I'll show you the picture 4. We can only get to the camp about 5. What are you talking 6. By 7 She always gets up early at night. at by an 8. I went to work 9. Philip waited for 10. He started learning English 11. You have to pay for 12. We are very proud 13. I'll see you at 14. We sat down of of. Preposition ? the end of next year we will have made over $100,000. in the morning and goes to bed late the age of 45. Mark Twain. on the palace. foot. is 5, at Preposition of place Preposition of Moment Tuesday but I didn't go her at the movie theatre. in 2005. the tickets on the day you order them. this company. the conference on 15. There's a good restaurant 16. I would like to travel to 17. My mother is abroad so my dad is taking care moment. 18. I met Donna at 19. My friend always borrows money 20. Daria's books are lying on the grass and ate our lunch. at the end of the street. Italy next summer. of a party on on from the floor. me. Friday night. หลัง จ.การเคลื่อนไหวได้ S us Friday. → move went at the

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉