ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

มีตอบคำถามTrue or False 5 ข้อค่ะรบกวนช่วยหน่อยนะคะส่วนรูปสุดท้ายทำถูกไหมคะ🥺🥺

Roger That's great. Thank you, Piti. Employee benefits หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่พนักงานภายในบริษัทหรือองค์กรจะได้รับ M TCD provides a competitive benefits program to all employees. The following list of benefits programs is available to our employees. Health Check (การตรวจสุขภาพประจำปี) / Dental Check (สิทธิประโยชน์การทำทันตกรรม) Provident Fund (เงินสนับสนุนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) | Stock Option Plan (สิทธิประโยชน์การให้ พนักงานถือครองหุ้นของบริษัท) Other benefits (สิทธิประโยชน์อื่นๆ Paid Holidays / Educational Reimbursement (เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา) / Employee Referral Bonus (เงินพิเศษสำหรับการแนะนำพนักงานให้กับบริษัท) / Marriage Financial Aid (เงินช่วยเหลือในพิธีสมรส) / Funeral Financial Aid (เงินช่วยเหลือในพิธีศพ) | Costco Membership (บัตรสมาชิกห้าง Costco) For further information and details, please contact Human Resources Department. Exercise A Check the above employee benefits and answer the questions.
พนักงาน Other benefits (สิทธิประโยชน์อื่นๆ Paid Holidays / Educational Reimbursement (Dunavaumann) / Employee Referral Bonus เงินพิเศษสําหรับการแนะนำพนักงานให้กับบริษัท) / Marriage Financial Aid (เงินช่วยเหลือในพิธีสมรส) / Funeral Financial Aid (เงินช่วยเหลือในพิธีศพ) / Costco Membership (บัตรสมาชิกห้าง Costco) For further information and details, please contact Human Resources Department. Check the above employee benefits and answer the questions. Write True or False. ▸ Piti will get married next month, so he will get Marriage Financial Aid. Sukanya's father got an accident and passed away yesterday; therefore, the company will provide her with Funeral Financial Aid. Exercise A TCD's employees get the membership card of Costco supermarket. 4 Roger will get party benefits from the company for his 10th wedding anniversary celebration. • Dental Check is not included in the employee benefits package.
Exercise Underline the words in brackets to complete these sentences. Example She's on a salary of £16,000. (fee / salary) It's a nice job, but the pay is very low. (fee / pay) Cable TV subscribers pay monthly_Fees (fees / salaries) 3 The sports club charges an annual membership Fee (fee/wage) Jane receives a housing salary of 3,000 baht every month. (salary / allowance) He works part-time at a restaurant and receives an hourly wage. (wage/ salary) คำว่า Pay เมื่อใช้เป็นคำกริยานั้นจะแปลว่า “จ่าย” แต่ก็ยังมีความหมายอื่นๆ ได้ด้วย เช่น • Pay your respects to แปลว่า เข้าเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ • Pay attention to แปลว่า ให้ความสนใจ เอาใจใส่
ภาษาอังกฤษ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉