ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อย

A 3m B 4.5m 185N E 3m 40N C 3m 4.5m D 5m
คําอธิบายข้อ 1 2 3 สะพานโครงข้อหมุนในรูปภาพที่ 1 มีแรงกระทำ 2 แรง คือ - แรง 185 นิวตัน ที่จุด E (แรงในแนวตั้ง) - - - แรง 40 นิวตัน ที่จุด E (แรงในแนวนอน) กำหนดให้ทุกชิ้นส่วนมีขนาดตามรูปภาพที่ 1 และ ฐานรองรับที่จุด A เป็นแบบPinned และ ฐานรองรับที่จุด D เป็นแบบRoller โดยกำหนดให้สะพานไม่มีการเสียรูปร่างใดๆทั้งสิ้น 2 Roller Pinned
จงตอบคำถามและแสดงวิธีทำ 3 ข้อต่อไปนี้ คำถามข้อที่ 1 จงหาขนาดของแรงในชิ้นส่วน BC 1 คำถามข้อที่ 2 จงหาขนาดของแรงในชิ้นส่วน CE คำถามข้อที่ 3 จงหาขนาดของแรงในชิ้นส่วน AE 9
ช่วยทำหน่อยนะ ฟิสิกส์

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉