คำตอบ

ส่วนรูปที่ 2 Negative prefix
ก็คือคำที่ แสดงถึง ความหมายเชิงปฏิเสธค่ะ
เราก็เอาคำเหล่านั้นไปเติม
เช่น คำว่า Regular ถ้าเราจะปฏิเสธ จะกลายเป็น Irregular ค่ะ
หรือคำว่า Possible จะเปลี่ยนเป็นปฏิเสธคือ Impossible ค่ะ
ปล. ลองหาความหมายของคำศัพท์ดูนะคะ

แสดงความคิดเห็น

ส่วนแบบฝึกหัด B
ให้แยกคำโดยแยกเป็น Root กับ Suffix
เช่น คำว่า Glorious
แยกได้เป็น Glory + ous นั่นเองค่ะ

แสดงความคิดเห็น

ในตารางที่ให้หาคำ คือหาคำที่เป็น Adjective แล้วลง Suffix จากคำนั้น ในพื้นที่ว่างทางขวาค่ะ
อย่างเช่น Friend ก็จะเป็น -> Friendly
ดังนั้นเอาคำว่า ly ไปเติมใน suffix ค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉