ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ ภาษาอังกฤษม.4 ค่ะ เหมือนตัวอย่างเลยค่ะ 🙏🙏🙏

1. ให้เลือก pronoun ให้สอดคล้องกับคำนามที่ขีดเส้นใต้ 2. ทุกข้อ ขีดเส้นใต้คำนาม เขียน N ด้านบน ระบุว่า เป็น 1) Person Animal Thing Place Idea 2) Concret / Abstract 3) Count / Uncount 4) Common /Proper 3. ทุกข้อ วงคำกริยา เขียน V. ด้านบน ระบุว่า เป็น 1) Finite (F) / Non Finite (NF) 2) Helping Verb (H) / Main (M) 3) VI / VT
Per. Count -Pro Con VT hate kim. Kim He I F tofº M Vibe. is so rude
SUBJECT & OBJECT PRONOUNS she her he him Replace the underlined words with the appropriate pronouns in the box. Use capital letters when necessary. it we US 1. I saw Mr. Brown this morning and gave Mr. Brown my homework. him 9. John is a really nice guy. I like John a lot. they them 2. John likes computer games but he doesn't play computer games very often. 3. Neil Armstrong was born in 1930. Neil Armstrong landed on the moon in 1969. 4. Penguins don't live near the North Pole. Penguins live near the South Pole. 5. My aunt lives in Toronto but my aunt often comes to visit my family and me. 6. If you have your ticket, you can give your ticket to that man over there. 7. First, my friend and I went shopping. Later, my friend and I went home. 8. Where was Sarah? I didn't see Sarah at the party last week. 10. The planet Mars has two moons. The two moons are both very small. 49 11. I really liked the cake. Unfortunately, I didn't have time to finish the cake. A2 12. Suzy and I paid for the meal but the waiter forgot to bring Suzy and me the food.

คำตอบ

จ้า

บูบู้

ครูเขาให้ทำเเบบนี้ด้วยอะค่ะ เอาพวกในรูปอันเเรกมาใส่ด้วยอะค่ะ เหมือนในตัวอย่างที่เขียนบนไวร์บอร์ดค่ะ 🙏🙏🙏

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉