ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

เรือง ไฟฟ้าเเละเเม่เหล็ก เราจะรู้ว่า B 1 B2 ขึ้นหรือลงยังไงค่ะ ลองใช้กฎมือขวาเเล้วก็ยังไม่เข้าใจคะ

ตัวอย่างที่ 2 จากรูปรงด้านวนาขนาดของสนามแม่เหล็ก 490 6, 8, B₂ B₁ B₂ 11 im IM B IM 1=5A 1₂=4 A B₂ B₁
ไฟฟ้าเเละเเม่เหล็ก ฟิสิกส์ ถามคำถาม ถามตอบ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉