ภาษาไทย
มัธยมต้น

คิดอย่างไรกับนางผีเสื้อสมุทร

คำตอบ

นางเป็นตัวละครร้ายๆ แต่มีมุมที่อ่อนไหวที่รักสามีกับลูก

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉