คำตอบ

จากสมการความถี่บีตส์ fบีตส์ = |fส้อม - fกีตาร์|
เราทราบว่า fบีตส์ = 5 Hz , fส้อม = 495 Hz
แทนค่าลงไปในสมการ เราจะได้ 5 Hz = |495 Hz - fกีตาร์|
แก้สมการที่มีค่าสัมบูรณ์ แยกคิดสองกรณีได้ 5 Hz = 495 Hz - fกีตาร์ และ -5 Hz = 495 Hz - fกีตาร์
เราจะได้ fกีตาร์ = 490 Hz และ 500 Hz
ครั้งที่ 2 เขียนเป็นสมการได้ 10 Hz = |495 Hz - fกีตาร์|
จะได้ fกีตาร์ครั้งสอง = 485 Hz และ 505 Hz
ทำให้ตึงขึ้นอีก ==> ความถี่สูงขึ้น
ทำให้ fกีตาร์ครั้งสอง มีได้แค่ 505 Hz
เราย้อนกลับไปความถี่สายกีตาร์ครั้งแรก เราจะพบว่า ถ้าปรับความถี่จาก 490 Hz เป็น 505 Hz จะมีทั้งช่วงที่ความถี่บีตส์ลดและเพิ่ม
(ช่วง 490-495 Hz ความถี่บีตส์จะลดเมื่อปรับสายกีตาร์เพิ่ม ส่วนเมื่อปรับขึ้นช่วง 495-505 Hz ความถี่บีตส์จะเพิ่มขึ้น)
แต่ถ้าปรับจาก 500 Hz เป็น 505 Hz ความถี่บีตส์นั้นจะเพิ่มขึ้นตลอด (พิจารณาจากโจทย์ที่บอกว่า จำนวนบีตส์จะเพิ่มขึ้น คือเราตีความว่ามันเพิ่มอย่างเดียวไม่มีลดระหว่างปรับสาย จริงๆ น่าจะได้ทั้งสองค่าเพราะตึงเพิ่มให้เป็น 505 Hz ก็ได้ความถี่บีตส์ที่เท่ากัน แต่ถ้าตอบเซฟๆ 500 Hz น่าจะดีกว่าครับ)
สรุปได้ว่า ความถี่เสียงจากสายกีตาร์ก่อนดึงให้ตึงเพิ่มมีค่าเท่ากับ 500 Hz ครับ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉