ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

มันทำยังไงคะ ยังไม่เข้าใจเลยค่ะ ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ ถ้าได้คำอธิบายแต่ละข้อก็จะเป็นความกรุณาอย่างมากเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏🏻

Comparison of Adjectives - Exercise Complete the sentences, using the positive, comparative and superlative of the adjectives in brackets. 1. Dad's car is much than mine. (fast) 2. I think scuba diving is than climbing. (fascinating) 3. His thirst grew . (big/big) 4. He thinks this test was than the last one. (difficult) 5. They live in a really house. (beautiful) 6. She is the tennis player of the world. (good) 7. Susan is al girl. She's much 8. This suitcase is than the others. (heavy) 9. Hotels in London are 10. Bob is 11. Doris reads many) 12. France is as 13. They live in a 14. My sister is three years 15. This was the 16. I think tennis is 17. I talked to Claire and she is a very 18. His company earned 19. She was the 20. They didn't stay out as and than her sister. (nice / nice) than in Vienna. (expensive) books than Peter, but Frank reads the as Spain. (beautiful) house, but Fred lives in a than me. (young) film I have ever seen. (bad) than cycling. (interesting) than Keith, but Phil is the (tall/tall) girl at college. (popular) girl. (smart) money than the years before. (little) as last Saturday. (late) ************************ (many / one. (big/big))

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉