ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

วิชาฟิสิกส์ค่ะเรื่องอัตราเร็วและความเร็ว
อยากสอบถามการแสดงวิธีทำค่ะคือเค้าไม่เข้าใจเลยช่วยอธิบายได้มั้ยคะ😭🙏

A 1.8 ww คำชี้แจง) เติมข้อความหรือความหมายลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ ใบบันทึกผลการทดลอง 2.1 2.3 2.6 2.7 C D E F ตารางบันทึกผลการทดลอง ช่วง ความยาว เวลาระหว่าง อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ระหว่าง 2 ช่วง จุด 2 ช่วง จุด S V = จุด (m) (t) t A ถึง C อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่งที่จุด B 4 50° อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่งที่จุด D อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่งที่จุด F อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่งที่จุด H C ถึง E E ถึง G G ถึง I +18 RZA 50 4 50 ใบงานที่ 10 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว (ต่อ) 2.7 6 30° 3.1 อัตราเร็วเฉลี่ย ระยะจาก A ถึง เวลา t Vav= H
มีใครรู้บ้างข่าบบบ🥹🥹

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?