คำตอบ

ข้อ1อ่านไม่ออกค่ะมองไม่ชัด (บวกลบกันแล้วยึดทศนิยมที่น้อยที่สุด)
ข้อ2 43.2 (การคูณหารดูตำแหน่งเลขนัยสำคัณที่น้อยที่สุด)
ข้อ3 จาก d= m/v ; d = 40.0/5.0 = 8.0

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉