ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

..

ⒸYes, they do 2. You / go to school on Monday Ⓒ 3. Peter/ work everyday O
Villas 4. Your dog/do exercise @ ✔

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉