แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค้าบ🙏🏻

คำถามพัฒนากระบวนการคิด 1 2 4. ระบบทางเทคโนโลยีส่งผลดีต่อมนุษย์ในยุคปัจจุบันอย่างไร แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร ถ้าในอนาคตไม่มีระบบทางเทคโนโลยีจะเกิดผลเสียอย่างไร การออกแบบเทคโนโลยีส่วนบุคคลมีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งใดบ้าง 5. กระบวนการออกแบบในขั้นตอนการทบทวน (review) สำคัญอย่างไร 6. การทำงานของระบบล้อรถจักรยานได้นำขั้นตอนการทบทวน (review) มาใช้อย่างไร 7. หากก้านบันไดรถจักรยานยาวจะทำให้การส่งแรงทำได้ดี แต่เพราะเหตุใดจึงไม่ทำให้ ก้านบันไดรถจักรยานยาวมาก ๆ 8. การออกแบบควบคุมการทำงานแบบวงเปิดมีผลดีอย่างไร ข้อมูลการย้อนกลับของระบบควบคุมความร้อนของเตารีดไฟฟ้าคือข้อมูลใด 10. หากการทำงานของระบบ inductor relay ที่ทำงานร่วมกับ inductor plate เกิดการผิดพลาดจะส่งผลต่อความปลอดภัยอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?