ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ภาษาไทย กัณฑ์มัทรี ช่วยหน่อยค่ะ

พิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีวรรณกรรม "จึงตรัสว่าโอ้โอ๋เวลาปานฉะนี้เอ่ยจะมีตึกดื่น จวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งไปเสียแล้วหรือ กระไรไม่รู้เลย พระพายรำเพยพัดมาเรื่อยอยู่เฉื่อยฉิว อกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละห้อย สุดที่แม่จะติดตามข้าไปในยามนี้ ทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงลับไม้ ฝูงสิงค่างบ่างชนะที่นอนหลับ ก็กลิ้งกลับเกือกตัวอยู่ยั้วเยี้ย ทั้งนกหกก็งัวเงียเหงาเงีย ทุกรวงรัง แต่แม่เที่ยวเซซังเสาะแสวงทุกแห่งห้องหิมเวศทั่วประเทศทุกราวป่า สุดสายนัยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล สุดโสตแล้วที่แม่จะซับทราบฟังสำเนียง สุดสูรเสียงที่แม่จะร่ำเรียกพิไรร้อง สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดิน สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิด จะได้พานพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่ นิดไม่มีเลย จึงตรัสว่าเจ้าดวงมณฑาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ย หรือว่าเจ้าทิ้งขว้างวาง ไปเกิดอื่น เหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแล... เคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีวรรณกรรม Java New Naa.. เผลอักษร ราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม ยกต่าง........ คุณค่าวรรณคดีวรรณกรรม 36 0782464 numat Man
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉