ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ เรื่อง Parts of speech หาข้อละ ตามจำนวนเลขสีเเดงเลยค่ะ เรียนเรื่องนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะ
หาตามหัวข้อที่กำหนดเลยค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ ไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆเลยค่ะ 🙏🙏😭😭 ช่วยหน่อยนะคะ

1. Person (5) 2. Place (5) 3. Thing (5) 4. Idea (5) 5. Suffix: -tion (3), -ment (3), -ness (3), -e ( 6. Plural: Suffix -s (3) -es (3)| 7. Ownership with apostrophe (3) 8. Common noun-Proper Noun (3 Pairs) Ex: Bank: Bangkok Bank 9. Countable noun (3 singular N.) 10. Non-countable noun (3) 11. concreteness (3) 12. Abstractness (3)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉