ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

37 แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการการเคลื่อนที่ในแนวตรง ชุดที่ 2 1. ลูกเสือเดินทางไกลทิศใต้ 5 m. ใช้เวลา 4 s. และเดินต่อไปทางทิศตะวันตก 12 m. ใช้เวลา 8 5. จงหาอัตราเร็วและความเร็ว อัตราเร็ว 1.42 m/s ความเร็ว 1.08 m/s) 2. ลูกเสือเดินทางไกลทิศใต้ 8 m. ใช้เวลา 6 5. และเดินต่อไปทางทิศตะวันออก 6 m. ใช้เวลา 4 5. จงหาอัตราเร็วและความเร็ว อัตราเร็ว 1.4 m/s ความเร็ว =1 m/s) นา ตราเรือ : ..V.:.Ï... | หาความเร็ว ที่ A At 9 3. เด็กคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศตะวันออก 150 เมตร แล้วเดินกลับทางเดิม 30 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางทั้งหมดและการกระจัดที่เด็กคนนี้เดินได้มีค่าเท่าใด (ระยะทาง 180 m, การกระจัด = 120 m) 1.5 215 น 30
42 16. ระยะจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดโดยไม่ได้ไปตามเส้นทางการเคลื่อนที่ เรียกว่า 17. สารภีเดินทางไปทางทิศตะวันออก 10 เมตร แล้วเดินกลับในทิศตะวันตก 2 เมตร จงหาอัตราเร็ว เฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป 0.5 วินาที (24 m/s) 29 30 10M 18. จากข้อ (17) จงหาความเร็วเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป 1 นาที (0.13 m/s) U .O a 2. การและ
ฮึกเพิ่มเติม 43 ผ่านในเวลา 1 20. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ ผ่านจุด A B ซึ่งยาว 6 เมตร วินาที และช่วง B ไป C ยาว 90 เมตร ผ่านในเวลา 12 วินาที จงหาความเร็วเฉลี่ยเป็น เมตร/วินาที (7.38 m/s)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉