ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ฟิสิกส์ม.5 เรียนเรื่องอะไรบ้างหรอคะ

เรียนเรื่องอะไร ฟิสิกส์ ม.5

คำตอบ

ฟิสิกส์
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
คลื่น
แสงเชิงคลื่น
แสงเชิงรังสี

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉