ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจ

เนินดินเอียงแห่งหนึ่งมีจุดสูงสุดสูงจากพื้นแนวระดับ 11 เมตร และทางลาดลงจากจุดสูงสุดทำมุมเอียง 30 องศากับ แนวระดับ ต่อมา มีชายคนหนึ่งนำเชือกเบาที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็กมากไปผูกไว้กับเสาที่อยู่ ณ จุดสูงสุด ก่อนจะนำปลายอีกข้าง หนึ่งไปผูกไว้กับรางปลายเปิดหนึ่งข้างที่มีมวล 1 กิโลกรัม เขาวัดความยาวของเชือกจากจุดที่ผูกกับเสาถึงจุดที่ผูกกับรางได้ 2 เมตรและวัดความยาวของรางลื่นได้เป็นครึ่งหนึ่งของระยะจากปลายล่างของเชือกถึงปลายล่างของเนินดินเอียง กำหนดให้ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างรางกับพื้นเนินดินมีค่าเท่ากับ 0.5
จงแสดงวิธีทำและตอบคำถามดังต่อไปนี้ มีทั้งหมด 5 ข้อ) คำถามที่ 1 ระยะจากจุดสูงสุดถึงปลายล่างสุดของเนินดินเอียงเท่ากับกี่เมตร (กำหนดให้ sin 30° = 0.500, cos 30° = 0.866 และ tan 30° = 0.577) คำถามที่ 2 รางที่นำมาวางบนพื้นเอียงและผูกกับเชือก มีความยาวเมตร คำถามที่ 3 ถ้ามีการนำวัตถุทรงกลมมาวางไว้ตรงด้านที่เป็นปลายเปิดของราง แล้วปล่อยให้กลิ้งลงมาจนชนขอบด้านล่างของ รางแล้วหยุดนิ่ง ความเร็วของวัตถุทรงกลมขณะที่ชนขอบด้านล่างของรางเท่ากับกี่เมตรต่อวินาที (กำหนดให้ความเร่งอัน เนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ 10 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง และสมมติให้ไม่มีความเสียดทานระหว่างวัตถุทรงกลมกับ ราง) คำถามที่ 4 หากวัตถุทรงกลมที่ใช้ในคำถามที่ 3 มีมวลก้อนละ 1 กิโลกรัม และเชือกเบาที่นำมาใช้ทนแรงดึงได้สูงสุด 7 นิวตัน เราจะสามารถใส่วัตถุทรงกลมลงไปในรางนี้ได้มากที่สุดกี่ก้อนโดยที่เชือกเบาไม่ขาด 4 คำถามที่ 5 จากคำถามที่ 4 หากเชือกเบาขาด ทำให้รางที่มีวัตถุทรงกลมจำนวนหนึ่งอยู่ไถลลงมาจนถึงปลายล่างเนินดินเอียง แล้วหยุด ความเร็วของขอบล่างของรางขณะชนปลายล่างของเนินดินเอียงเท่ากับกี่เมตรต่อวินาที

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉