ภาษาไทย
มัธยมปลาย

สอบถามวิชาภาษาไทยค่ะ ป้ายบอกทางเป็นวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาคะ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉