คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า ขอบคุณล่วงหน้านะคะ🙏🏻🤍

5 4 H39 KUMON H39a สมการเชิงตัวอักษร บทที่ 2 : ถึง วันที่ ชื่อ เวลา L) จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ 4= a - 6 6 + C (1) จงแก้สมการเพื่อหาค่า 0 (2) จงหาค่า c เมื่อ a = 2 และ 6 = 3 (3) จงแก้สมการเพื่อหาค่า 6 [วิธีทำ] นำ 6 มาคูณทั้งสองข้าง ab = a- + bc ab + -bc = a (a+ 2 *-6 = 4 6 = - + 4- (4) จงหาค่า 6 เมื่อ a = 2 และ c = 5 0 1998 Kumon Institute of Education JP Thailand 2003 TH
H39b KUM LU จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ k = - 1 + 1 (1) จงหาค่า k เมื่อ 6 = 3 และ q = 2 (2) จงแก้สมการเพื่อหาค่า q (วิธีท่า) นำ มาคูณทั้งสองข้าง b (3) จงหาค่า 9 เมื่อ k = 1 และ 6 = 2 @ 1998 Kumon Institute of Education JP Thailand 2003 TH Hว
H40 KUMON H40a สมการเชิงตัวอักษร บทที่ 2 ถึง วันที่ ชื่อ เวลา U จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ 26 (1) จงแก้สมการเพื่อหาค่า 6 (2) จงหาค่า c เมื่อ 4 =1 และ 6 = 7 LU จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ 1(m +1)(n +2) 3 I (1) จงแก้สมการเพื่อหาค่า / [วิธีทำ] 3a = 1 (m +1) (n +2) = 1 (m +1)( (2) จงหาค่า / เมื่อ 4 = 3, m = 5 และ n = 4 0 1998 Kumon Institute of Education JP Thailand 2003 TH

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉