คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าาา ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏🏻🤍

H37b LD จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ 4 = 60 + d (1) จงหาค่า 4 เมื่อ 6 = 2, c=3 และ d = 4 (2) จงแก้สมการเพื่อหาค่า 4 (3) จงหาค่า 4 เมื่อ a = 3. 6 = - และ c = 5 (4) จงแก้สมการเพื่อหาค่า 6 (5) จงหาค่า 6 เมื่อ 4 = 2, c = 3 และ d = 4
H38 KUMON H38a สมการเชิงตัวอักษร บทที่ 2 ถึง วันที่ ชื่อ เวลา จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ / = m (n + 1) 2 I (1) จงหาค่า 1 เมื่อ m = 3 และ n = 5 (2) จงแก้สมการเพื่อหาค่า ท [วิธีทำ] 1 = m (n +1) 1 = m n+ ท = (3) จงหาค่า n เมื่อ 1 = และ m = -5 LU จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ S = a + (ท-1)d II (1) จงหาค่า S เมื่อ a = 3 , d = และ n = 5 (2) จงแก้สมการเพื่อหาค่า 4 (3) จงหาค่า 4 เมื่อ S = 5. d = 2 และ n = 8 @ 1998 Kumon Institute of Education JP Thailand 2003 TH
H38b 1 1 LIU จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ - p (1) จงหาค่า 6 เมื่อ 4 = 3 และ 6 = 7 (2) จงแก้สมการเพื่อหาค่า a (วิธีทำ) นำ a b มาคูณทั้งสองข้าง b X ab 6 1 (3) จงหาค่า 4 เมื่อ b = 6 และ b = 3

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉