แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
ม4เทอม1 เรียนอะไรบ้างคะ

คำตอบ

ชีวะ
การศึกษาชีววิทยา
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เซลล์และการทํางานของเซลล์
ฟิสิกส์
ธรรมชาติและพัฒนาการของฟิสิกส์
การเคลื่อนที่แนวตรง
แรงและกฏการเคลื่อนที่
เคมี
ความปลอดภัยและทักษะปฏิบัติการเคมี
อะตอมและสมบัติธาตุ
พันธะเคมี

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉