นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

รบกวนช่วยบอกความหมายของตัวย่อ K. ให้หน่อยได้ไหมค่ะ
ขอบคุณนะคะ

Hill Hll 20:21 น. 88% Tape 6 sec2 1/64 A.pich กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อะหว่างประเทศ : มีทรข้ามพลนมแดน จกที่นั่งไปยังอักที่นั่ง k. ซ้อขาย นวัง คนจัน เชียงใหม่ Ex. 6อก คนไทย กทม @ : เป็นารค้า-นว่างประเทศ นรอไม่ ? ไม่ใช่ เป็น การค้าในประเทศไทย ใช้กฎหมายไทย A k. ซื้อขาย ดำ คนไทย Ex. แดง คนไทย ฮานอย กทม @ : เป็นรค้า3นว่างประเทศนร็อไม่ ? เป็น เนรา: แม้เป็นคนไทย แต่มักทรจ่ายเงิน ขน สั่ง กันข้ามปะเทศ การค้า : k + ขริm: กำนนดหน้าที่- ศัทธิ ผู้ซื้อ V5. ผู้ทย ซื้อขาย นนี้ผู้ื่อ K. ชำรสาคา นนี้ผู้ขาย K.ขนส่ง K. ปะกันmรขนส่ง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉