ชีววิทยา
มัธยมปลาย

สงสัยว่าทำไมถึงไม่เกิดเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะ มีใครพอจะอธิบายให้ได้บ้างมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ🙇🏻‍♀️

D ตะลุย (เข้า มหาวิทยาลัย ชีววิทยา 60 2,000 คลังข้อสอบ www.hl-ed.co.th 101. สารละลายน้ำตาลกับยีสต์ สารละลายน้ำตาล น้ำปูนใส การทดลองที่จัดขึ้นตามรูป ก และ ข เมื่อปล่อยให้ผ่านไปนานพอสมควร ผลในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง 1. รูป ก จะพบว่าน้ำปูนใสขุ่น 2. ระดับของสารละลายในหลอดทดลองรูป ข ลดลง 3. จะสังเกตพบฟองแก๊สเล็ก ๆ ในหลอดทดลองรูป ก 4.) ได้กลิ่นเอทิลแอลภอฮอล์จากทั้ง 2 หลอดการทดลอง 5. ในหลอดทดลอง ก มีระดับของสารละลายลดลง เกิดขึ้น เป็นเพราะเหตุใด
การหายใจระดับเซลล์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉