ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ถามหน่อยนะคะ

แบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ ว30202 ม.4/1 1. คาบของการเคลื่อนที่หมายถึง. 2. ในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั้น ก. วัตถุอยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง ค. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 3. เข็มวินาทีของนาฬิกามีอัตราเร็วเชิงมุมกี่เรเดียน/วินาที ข. วัตถุอยู่ในสมดุลต่อการหมุน ง. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ง. 1 ค. 60 ข. 2r ก. 60 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ ถ้ารัศมีการเคลื่อนที่เพิ่มเป็นสองเท่าโดยอัตราเร็วเท่าเดิมแรงสู่ ศูนย์กลางจะเปลี่ยนไปอย่างไร 4. 5. วัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม ผูกติดกับเชือกยาว 1 เมตร แกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่ง เมื่อเชือกทำมุม 539 กับ แนวดิ่งจากตำแหน่งสูงสุด จงหา ก.ความเร่งของวัตถุ เคลื่อนที่ที่ตำแหน่งนั้น ข. ความตึงในเส้นเชือก ถ้าขณะนั้นอัตราเร็วในการ PF 5 เมตร/วินาที 6. มวล 2 กิโลกรัม ผูกด้วยเชือกยาว 2 เมตร ถูกทำให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมตามแนวราบโดยเชือกทำมุม 37 กับแนวดิ่ง จงหาความเร็วของวัตถุที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลม 7. ผูกวัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม ด้วยเชือกเบายาว 1 เมตร แล้วแก่วงเป็นวงกลมในแนวดิ่งที่จุดต่ำสุดมีอัตราเร็ว 10 เมตร/วินาที จงหาแรงตึงในเส้นเชือกที่ตำแหน่งต่ำสุดและสูงสุด 8. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมีความโค้ง 50 เซนติเมตรบนพื้น ถ้าอัตราเร็วสูงสุดที่วัตถุสามารถเลี้ยวโค้งได้ 2 เมตร/วินาที โดยไม่ลื่นไถล จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้น 9. รถจักรยานเลี้ยวโค้งถนนแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 40 เมตร/วินาที ถ้าถนนรัศมี 160 เมตร ตัวรถจะต้องเอียงทำมุม ก่องศากับแนวดิ่งจึงเลี้ยวได้อย่างปลอดภัย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉