คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทีงับ

AIS-T|AIS VolTE ป8 [90) 08:34 แบบฝึกหัด 4.2 ก worksheet : www.liveworksheets.com ชื่อ - สกุล. ชั้น เลขที่ แบบฝึกหัดที่ 4.2 ก ให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่อว่าง 1. จงเขียนจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่มต่อไปนี้ 1) สุ่มสอบถามเพศของบุตรทุกคนจากครอบครัวที่มีบุตs 2 คน ตอบ - 2) สุ่มหยิบข้าวเหนียวปิ้ง 2 ห่อพร้อมกัน จากตะกร้าที่มีข้าวเหนียวปิ้ง 4 ห่อ คือ ไส้เผือก ไส้มะพร้าว ใส่ถั่ว และไส้กล้วย ตอบ e 3) สุ่มจัดคู่แข่งขันฟุตบอลเยาวชน 1 คู่ 1 นัด เมื่อมีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 5 ทีม คือ กระทิง เสือดาว หมูป่า โลมา และบ้าย ตอบ 2. โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 4 ครั้ง 1) จงหาจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตอบ 2) จงหาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญออกก้อย 1 ครั้ง ตอบ 3) จงหาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวน้อยกว่าออกก้อย ตอบ 4) จงหาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญออกก้อยมากกว่า 2 ครั้ง ตอบ 5) จงหาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวและออกก้อยมีจำนวนครั้งเท่ากัน ตอบ อLIVEWORK: Finish!

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉