ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยบอกคำตอบหน่อยค่ะ

๑. ข้อใดมีความหมายโดยนัย * O ก. ไก่โต้งโก่งคอขันแต่เช้าตรู่ O ข. นกเขาชวามีเสียงขันที่ไพเราะ O ค. ใครนำขันอาบน้ำในห้องน้ำไปไหน ง. ลุงเฉื่อยแกอายุเจ็ดสิบนกเขาแกไม่ขัน O แล้ว ๒. ข้อใดมีความหมายโดยนัย * ก. รุ่งรวีเป็นกุญแจสำคัญในการจับคนทำ O ผิด ข. ธรรมชาติของนกเวลามันหลับจะเอา หัวซุก O ค. ผู้ใหญ่เตือนอะไรเธอก็ควรฟังไม่ควร ดื้อดึง ง. เครื่องบินลำนั้นบินหายเข้ากลีบเมฆไป O แล้ว ๓. ประโยคในข้อใดไม่มีความหมายโดยนัย * ก. ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวมาก
4ป 11:02 น. 6 ปป (VPN) [68 ๓. ประโยคในข้อใดไม่มีความหมายโดยนัย * ก. ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวมาก ข. เด็กเล่นปาหินโดนกระจกแตก ค. วัยรุ่นยิงกันดับ ๒ รายในร้านอาหาร O ง. คนแก่มักถูกต้มตุ๋นจากพวกมิจฉาชีพ ๔. "ชายหนุ่มยิ้มนิด ๆ ไม่ตอบว่ากระไร เพราะ นี้เป็นเนื้อแท้ของเขาที่เขาเห็นใจผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ พร้อมเสมอที่จะถูกทอดทิ้ง" คำ "เนื้อแท้" มี ความหมายว่าอย่างไร * ก. ความคิด ข. อุปนิสัย ค. เอื้ออาทร O ง. ความนับถือ 5 Q = 2 =
46ป 11:02 น. e แปิ" (VPN) [68 ๕. คำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย (แนวข้อสอบ O- NET) * ก. คอแข็ง ใจดี ข. มือหนัก ขาแข็ง O ค. มือไว ใจอ่อน O ง. หัวแข็ง ตาโต 5. ข้อใดมีความหมายตรงตัว (โดยตรง) (แนว ข้อสอบ O-NET) * ก. คนเราต้องมีใจนักเลงเมื่อทำผิดต้อง O ยอมรับผิด ข. เมื่อถูกฉีกหน้ากลางที่ประชุมเขาจึง O ตัดสินใจลาออก ค. ใบหน้าของเขาเหยเกด้วยความเจ็บ O ปวดจากบาดแผล ง. เขาเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมไม่มีใคร O รู้ว่าเบื้องหลัง 5 Q 2 =

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉