ภาษาไทย
มัธยมต้น

วิชา คณิตศาสตร์

เธอช่วยเค้าน่อยยย

tan 30 cos 60 + tan 60 sin 30 จงหาค่าของ 6 sin 45 cos459

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉